Wij willen onze medewerkers graag snel duidelijkheid kunnen geven over de ontwikkeling van hun arbeidsvoorwaarden in 2023. Daarom kijken we met spanning uit naar de exacte invulling van de – dit weekend deels uitgelekte - kabinetsplannen voor het ondersteunen van de koopkracht voor volgend jaar. De voornemens zijn van groot belang voor onze medewerkers. Dat stelt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in aanloop naar Prinsjesdag.

De tegemoetkomingen voor de sterke stijging van prijzen en energiekosten beïnvloeden de gesprekken die de umc’s en de vakbonden op 4 oktober a.s. starten over salarisaanpassingen in 2023. In de lopende cao is overeengekomen prijsstijgingen te compenseren. Niemand heeft destijds echter voorzien dat er in Europa een oorlog zou komen met enorme gevolgen voor de energieprijzen. Dat geldt evenmin voor de torenhoge inflatie en snel stijgende rente als gevolg van de economische ontwikkelingen.

Onze inzet is om met de vakbonden tot een realistische loonsverhoging te komen tegen de achtergrond van de huidige situatie. We willen de afspraken ten behoeve van onze medewerkers op een haalbare manier nakomen. Dat vraagt om creativiteit en de wil van alle betrokkenen er samen goed uit te komen: overheid, vakbonden en umc’s.

Voor de volledigheid: de eerder gemaakte afspraken over maatregelen om de werkdruk voor de medewerkers te verlagen, zetten we onverkort voort.