Na afloop van de ministerraad van 14 april 2022 maakte NGF-commissievoorzitter Jeroen Dijsselbloem bekend welke investeringsaanvragen het kabinet heeft gehonoreerd in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). Meerdere aanvragen waarbij de umc’s zijn betrokken krijgen investeringssubsidies uit het fonds. Dit biedt kansen om met publieke en private partners verder te werken aan het vergroten van de maatschappelijke impact van onderzoek en innovaties. Voor het leven van morgen.

BiotechBooster

De NFU feliciteert Biotech Booster, een unieke publiek-private coalitie van universiteiten, universitair medische centra, hogescholen en het bedrijfsleven, waarbij de NFU als partner betrokken is. Biotech Booster gaat kennis sneller en efficiënter omzetten in waardevolle innovaties. Zodra een propositie robuust genoeg is, ondersteunen de betrokken topondernemers het team bij het vinden van partners, voor doorgroei via een startup of als onderdeel van een bestaand bedrijf. Biotech Booster ontvangt een investeringsimpuls van maximaal € 246 miljoen - dat wil zeggen € 50 miljoen voor de eerste fase, en een voorwaardelijke toekenning van € 196 miljoen voor de rest van de looptijd - en draagt hiermee concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken.

Oncode-PACT en PharmaNL

Ook Oncode-PACT en Pharma NL worden van harte gefeliciteerd met de honorering door het NGF. Oncode-PACT bouwt onder meer een ‘virtuele’ preklinische ontwikkelmachine die de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker verbetert en versnelt. Oncode-Pact ontvangt een investering uit het NGF van maximaal € 325 miljoen (een toekenning van € 161 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 164 miljoen). Pharma NL geeft een duurzame impuls aan het tot private financierbaarheid brengen van innovatieve medicijnen en geneesmiddelen, en ontvangt daarvoor een voorwaardelijke toekenning van maximaal € 80 miljoen uit het NGF.

Relevante nieuwsberichten