In de afgelopen weken hebben de vakbonden het cao-akkoord, dat op 12 november 2021 is bereikt, voorgelegd aan hun leden.

De uitslag van de ledenraadplegingen is bij alle vakbonden positief. Daar zijn we blij mee, want daarmee stemmen alle betrokken vakbonden formeel in met de nieuwe Cao umc. Deze gaat in per 1 januari 2022.

Het cao-akkoord wordt nu omgezet naar volledige cao-teksten. Deze zijn naar verwachting in februari beschikbaar. Daarnaast worden bepaalde cao-afspraken verder uitgewerkt, zoals het generatiesbeleid.