De cao-delegatie van de NFU heeft de vakbonden CNV, FBZ, FNV, LAD en NU’91 uitgenodigd om op donderdag 11 november te spreken over de cao voor de umc’s.

Op 23 september jl. heeft het kabinet bekend gemaakt naar aanleiding van het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ extra financiële middelen beschikbaar te stellen.

De NFU gaat ervan uit dat alle vakbonden namens de umc-medewerkers mee willen praten over de besteding van het extra geld van de overheid. Dit met als doel om met elkaar voor alle umc-medewerkers een goede aanvulling op het cao-akkoord te bereiken.