Het overleg tussen vakbonden en de cao-delegatie van de NFU onder begeleiding van een verkenner over een nieuwe cao voor medewerkers van universitair medische centra heeft vandaag niet geleid tot een concreet resultaat. De verkenner heeft geconstateerd dat er op dit moment geen perspectief is op een onderhandelingsresultaat.

De NFU heeft getracht met de vakbonden te zoeken naar een balans tussen een algehele loonsverhoging en de inhoudelijke verbeteringen die al op tafel lagen. Tot grote teleurstelling van de cao-delegatie zijn in de ogen van de vakbonden de financiële mogelijkheden van de umc’s te beperkt gebleven. De NFU heeft begrip voor de wens tot loonsverhoging, maar heeft eerder duidelijk gemaakt dat er zonder extra bijdrage vanuit de overheid geen financiële ruimte gevonden kan worden voor een structurele loonsverhoging voor iedereen naast het inhoudelijk pakket.

Afhankelijk van overheidsbijdrage

De Sociaal-Economische Raad geeft in haar advies van 12 mei jl. duidelijk aan dat de overheid zou moeten voorzien in extra loonruimte voor zorgmedewerkers en dan met name voor de middengroepen. “Ook wij hebben in de cao-onderhandelingen ingezet op reparatie voor de middengroepen, maar voor een structurele loonsverhoging voor iedereen zijn we afhankelijk van een extra overheidsbijdrage. Onze oproep aan politiek Den Haag blijft dus onverkort van kracht,” aldus Gabriël Zwart, bestuurder van Maastricht UMC+ en cao-onderhandelaar.

Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar, is teleurgesteld: “We waren blij dat we onder begeleiding van een verkenner om tafel gingen met de vakbonden om zo snel mogelijk tot een nieuwe cao voor onze medewerkers te komen. Het spijt ons zeer dat we nu niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. In deze economisch onzekere tijden hebben we als umc’s te maken met onvoorziene uitgaven, minder inkomsten en lopen we achter met investeringen. We weten niet hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt. Dat is de realiteit. We gunnen onze medewerkers echt een loonsverhoging, maar we kunnen dat niet zelf opbrengen gezien de omstandigheden. We kunnen geen geld uitgeven dat er niet is. Verschillende umc’s moeten al flink bezuinigen om uit de rode cijfers te blijven.”