Cao

Cao
De umc’s hebben als zelfstandige overheidssector een eigen rechtspositieregeling: de Cao umc. Deze geldt voor alle 67.000 umc-medewerkers, inclusief 4.300 academisch medisch specialisten.

Voor de zes openbare umc's is de cao formeel een publiekrechtelijke rechtspositieregeling; dat wil zeggen dat de raad van bestuur de cao moet vaststellen. Voor het VUmc en Radboudumc is daadwerkelijk sprake van een cao.

Op 9 juli 2015 is het Cao-onderhandelaarsakkoord definitief geworden.

De afspraken worden in de komende tijd verwerkt in een nieuwe uitgave van de Cao umc 2015-2017.

Op 10 juni 2015 werd een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao umc 2015-2017.

Dit is voorgelegd aan de leden van werknemersorganisaties en het NFU-bestuur.

De afspraken zijn te lezen in het Akkoord umc.

De uitgave van de Nederlandstalige Cao umc 2013-2015.

De uitgave van de Nederlandstalige Hoofdlijnen van de Nederlandstalige Cao umc 2013-2015.

De uitgave van de Engelstalige Cao University Medical Centres 2013-2015.

De uitgave van de Engelstalige Highlights of the Cao umc 2013-2015.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2015