Cao

Cao
De umc’s hebben als zelfstandige overheidssector een eigen rechtspositieregeling: de Cao umc. Deze geldt voor alle 70.000 umc-medewerkers, inclusief 4.300 academisch medisch specialisten.

Voor de zes openbare umc's is de cao formeel een publiekrechtelijke rechtspositieregeling; dat wil zeggen dat de raad van bestuur de cao moet vaststellen. Voor het VUmc en Radboudumc is daadwerkelijk sprake van een cao.

De Cao umc 2015-2017 loopt af op 31 december 2017. Cao-onderhandelingen starten op 8 februari 2018.
Zie voor NFU-inzet:

Klik hier voor de laatste uitgave van de Cao universitaire medische centra 2015-2017, inclusief de later gesloten deelakkoorden op 22 oktober 2015 en 28 augustus 2017.

Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Na de afsluiting van de cao is de NFU verrast door de loonruimteovereenkomst.
Zie Nieuwsbericht NFU: ontwikkeling pensioenpremie verhoudt zich niet met loonruimteovereenkomst en Nieuwsbericht NFU: NFU vraagt Plasterk om gat in loonruimteakkoord zelf te compenseren.

Nieuwe ontwikkeling 7 juni 2016: Umc’s bereid om lagere pensioenpremie en compensatie ten goede te laten komen aan medewerkers. Lees het nieuwsbericht.

Nieuws 24 juni 2016: NFU betreurt dat de vakbonden de rechter inschakelen bij vertaling van het loonruimteakkoord naar extra beloning voor umc-medewerkers. Lees het nieuwsbericht.

Nieuws 4 augustus 2016: De vordering van de vakbonden over de loonruimteovereenkomst is afgewezen. Vakbonden worden opnieuw uitgenodigd voor open en reëel overleg. Lees het nieuwsbericht.

Nieuws 29 september 2016: Umc's vertalen pensioen vrijval in loonuitkering.  Lees het nieuwsbericht en de veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuws 6 juli 2017: Op 28 juni 2017 en 5 juli 2017 is overleg gevoerd door NFU met de vier centrales van overheidspersoneel over de toepassing van de loonruimteovereenkomst. Lees het nieuwsbericht.

Nieuws 30 augustus 2017: NFU en werknemersorganisaties akkoord over tussentijdse loonsverhoging bovenop de Cao umc 2015-2017. Lees het nieuwsbericht.

Nieuws 9 februari 2018: De Cao umc 2015-2017 loopt af op 31 december 2017. Cao-onderhandelingen zijn gestart op 8 februari 2018. Lees het nieuwsbericht.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018