Cao

Cao
De umc’s hebben als zelfstandige overheidssector een eigen rechtspositieregeling: de cao umc. Deze geldt voor alle 68.000 umc-medewerkers, inclusief 4.300 academisch medisch specialisten.

Voor de zes openbare umc's is de cao formeel een publiekrechtelijke rechtspositieregeling; dat wil zeggen dat de raad van bestuur de cao moet vaststellen. Voor het VUmc en Radboudumc is daadwerkelijk sprake van een cao.

Op 4 september 2013 hebben de cao-onderhandelaars (werkgever- en werknemersorganisaties) een cao-akkoord gesloten voor de nieuwe Cao umc.

De nieuwe Cao umc gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2013 en loopt tot 1 april 2015.
Medewerkers krijgen in de nieuwe Cao umc zowel in 2013 als in 2014 een structurele loonsverhoging van 1%. Daarnaast krijgen zij op 1 juli 2014 een eenmalige uitkering van € 300 bruto op fulltime basis en in januari 2015 een eenmalige uitkering van € 200 bruto op fulltime basis.

De overige afspraken zijn te lezen in het Akkoord umc.

De nieuwe uitgave van de Nederlandstalige Cao umc 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Nederlandstalige Hoofdlijnen van de Nederlandstalige Cao umc 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Engelstalige Cao University Medical Centres 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Engelstalige Highlights of the Cao umc 2013-2015.

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl