Cao

Cao
De umc’s hebben als zelfstandige overheidssector een eigen rechtspositieregeling: de Cao umc. Deze geldt voor alle 67.000 umc-medewerkers, inclusief 4.300 academisch medisch specialisten.

Voor de zes openbare umc's is de cao formeel een publiekrechtelijke rechtspositieregeling; dat wil zeggen dat de raad van bestuur de cao moet vaststellen. Voor het VUmc en Radboudumc is daadwerkelijk sprake van een cao.

Klik hier voor de Cao universitaire medische centra 2015-2017.

Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Na de afsluiting van de cao is de NFU verrast door de loonruimteovereenkomst.
Zie Nieuwsbericht NFU: ontwikkeling pensioenpremie verhoudt zich niet met loonruimteovereenkomst en Nieuwsbericht NFU: NFU vraagt Plasterk om gat in loonruimteakkoord zelf te compenseren.

Nieuwe ontwikkeling 7 juni 2016: Umc’s bereid om lagere pensioenpremie en compensatie ten goede te laten komen aan medewerkers. Lees het nieuwsbericht.

Nieuws 24 juni 2016: NFU betreurt dat de vakbonden de rechter inschakelen bij vertaling van het loonruimteakkoord naar extra beloning voor umc-medewerkers. Lees het nieuwsbericht.

Nieuws 4 augustus 2016: De vordering van de vakbonden over de loonruimteovereenkomst is afgewezen. Vakbonden worden opnieuw uitgenodigd voor open en reëel overleg. Lees het nieuwsbericht.

Nieuws 29 september 2016: Umc's vertalen pensioen vrijval in loonuitkering.  Lees het nieuwsbericht en de veelgestelde vragen en antwoorden.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017