Cao

Cao
De umc’s hebben als zelfstandige overheidssector een eigen rechtspositieregeling: de Cao umc. Deze geldt voor alle 67.000 umc-medewerkers, inclusief 4.300 academisch medisch specialisten.

Voor de zes openbare umc's is de cao formeel een publiekrechtelijke rechtspositieregeling; dat wil zeggen dat de raad van bestuur de cao moet vaststellen. Voor het VUmc en Radboudumc is daadwerkelijk sprake van een cao.

De Cao umc 2013-2015 loopt af op 1 april 2015.
Onderhandelingen over vernieuwing van de cao zijn gehouden op 17 maart, 15 april, 30 april, 20 mei en 9/10 juni 2015.

Op 10 juni 2015 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao umc 2015-2017. Dit wordt voorgelegd aan de leden van werknemersorganisaties en het NFU-bestuur.

De overige afspraken zijn te lezen in het Akkoord umc.

De nieuwe uitgave van de Nederlandstalige Cao umc 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Nederlandstalige Hoofdlijnen van de Nederlandstalige Cao umc 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Engelstalige Cao University Medical Centres 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Engelstalige Highlights of the Cao umc 2013-2015.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl