Cao

Cao
De umc’s hebben als zelfstandige overheidssector een eigen rechtspositieregeling: de Cao umc. Deze geldt voor alle 67.000 umc-medewerkers, inclusief 4.300 academisch medisch specialisten.

Voor de zes openbare umc's is de cao formeel een publiekrechtelijke rechtspositieregeling; dat wil zeggen dat de raad van bestuur de cao moet vaststellen. Voor het VUmc en Radboudumc is daadwerkelijk sprake van een cao.

De Cao umc 2013-2015 loopt af op 1 april 2015.
Onderhandelingen over vernieuwing van de cao zijn gepland op 17 maart, 15 april en 30 april 2015.

De overige afspraken zijn te lezen in het Akkoord umc.

De nieuwe uitgave van de Nederlandstalige Cao umc 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Nederlandstalige Hoofdlijnen van de Nederlandstalige Cao umc 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Engelstalige Cao University Medical Centres 2013-2015.

De nieuwe uitgave van de Engelstalige Highlights of the Cao umc 2013-2015.

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl