Actueel

Actueel

14 oktober 2014
Universiteiten, hogescholen en universitair medisch centra vragen de Tweede Kamer om de fiscale stimulering van publiek-private onderzoekssamenwerking via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in stand te houden. Deze stimuleringsmaatregel versterkt de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet echter aan om kennisinstellingen voortaan uit…

Actueel

7 oktober 2014
Het zorgveld is volop in beweging om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en zichtbaar te maken. Er wordt fors ingezet op aandoeningsgerichte kwaliteitsregistraties, met aandacht voor het meten van (patiënt-gerapporteerde) uitkomsten. Daarbij worden stappen gezet richting registratie aan de bron én richting meten van kwaliteit in multidisciplinaire zorgketens en –netwerken. Ondertussen ontwikkelen…

Actueel

3 oktober 2014
Patiënten geven de complexe zorg in de acht universitair medische centra een hoog cijfer. De behandeling in de polikliniek krijgt een 8,3. De behandeling bij opname in het ziekenhuis een 8,1. Dat blijkt uit een patiëntenonderzoek dat NFU heeft laten uitvoeren.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl