Vacature programmaleider Registratie aan de bron

27 July 2015
Naast kennis van de zorgprocessen en bedrijfsvoering binnen de umc’s en ziekenhuizen bezit u aantoonbare ervaring als programmaleider van complexe (ICT- of verander-) programma’s.
Lees meer

Voortgang ‘Toekomstbestendige beroepen binnen verpleging en verzorging’

13 July 2015
Op woensdag 8 juli 2015 is de stuurgroep van het project ‘Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging’ voor de tweede keer bijeengekomen. De leden hebben met elkaar een tussenrapportage van het project besproken en hebben…
Lees meer

Cao umc 2015-2017 definitief

9 July 2015
Er is een nieuwe cao voor de umc’s. Werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie NFU stemden in met het op 10 juni jl. gesloten onderhandelingsakkoord. De nieuwe Cao umc 2015 – 2017 loopt van 1 april 2015 tot en met 31 december 2017.…
Lees meer
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl