Als je ziek bent en niet kan komen werken dan meld je dat zo snel mogelijk bij je werkgever. Elk umc heeft een eigen ziekmeldingsregeling waarin staat hoe je dat precies moet doen. Het umc doet er alles aan om zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen omdat dit voor alle betrokkenen het beste is. Als je ziek bent werk je mee om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Bij ziekte sta je er niet alleen voor om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Je doet dit samen met je leidinggevende en zo nodig met ondersteuning van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en/of de P&O-adviseur.

Gedurende de eerste 104 weken van ziekte betaalt het umc je loon door. De eerste 52 weken betaalt het umc 100% van het loon. Tijdens de tweede periode van 52 weken betaalt het umc minimaal 70% van het loon. Verricht je werk voor 50% of meer dan ontvang je 100% loon over de gewerkte uren en – in afwijking van de eerste zin – 85% over de niet-gewerkte uren.

Ben je na 104 weken nog ziek? Dan kun je bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af de mate van arbeidsongeschiktheid. Het UWV bepaalt dit door het loon dat je verdiende voor je ziek werd te vergelijken met het loon dat je nog kunt verdienen met de beperkingen die je hebt.

Als je na twee jaar ziekte door het UWV tussen 0-35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan is het umc verplicht om je geschikt werk aan te bieden. Als de arbeidsongeschiktheid hoger is dan 35% en 104 weken onafgebroken heeft geduurd, het herstel daarna binnen zes maanden redelijkerwijs niet is te verwachten,  en het na zorgvuldig onderzoek ook niet mogelijk is gebleken je passend werk aan te bieden, dan kan het umc een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. De ontslagaanvraag moet dan voldoen aan de regels van het UWV in geval van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het weigeren van passend werk is een reden voor ontslag.

 

Je kunt deelnemen aan de umc zorgverzekering, die speciaal is afgesloten voor umc-medewerkers. Je eventuele partner en kinderen tot 30 jaar kun je meeverzekeren. Meer info: www.umczorgverzekering.nl