Resultaten

Resultaten
De afgelopen jaren is de aandacht voor valorisatie gegroeid en wordt als een van de kerntaken gezien van de umc’s. De vertaalslag van laboratorium en kliniek naar de markt, staat tegenwoordig hoog op de agenda van de umc’s.

Hoogwaardige wetenschappelijke kennis kan ook economisch relevant zijn. Niet voor niets wordt onze economie in toenemende mate gedefinieerd als een ‘kenniseconomie’. Kennisinstellingen zoals de umc’s hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan economisch productieve innovaties. Economische exploitatie is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat vernieuwende kennis ten goede komt aan de patiënt, in de vorm van betere diagnostiek en behandeling. Vanzelfsprekend wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht binnen het spanningsveld tussen commerciële toepassingen, wetenschapsbeoefening en klinische praktijk.

Alle umc’s beschikken over deskundigheid om interessante vindingen op te sporen en de medewerkers te ondersteunen bij het octrooieren ervan. Het geheel van activiteiten op dit terrein heeft in de umc’s vorm gekregen in Technology Transfer Offices (TTO’s).

De umc’s onderschrijven het belang van kennisvalorisatie en stimuleren het. Op grond van hun ervaringen hebben ze een kaderregeling opgesteld.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020