Voorbeelden & Initiatieven

Wanneer er gedurende het project voorbeelden en initiatieven de revue passeren besteden we hier op deze pagina onder deze link aandacht aan.

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019