Over 10 thema’s in gesprek

Op maandag 28 januari 2019 zijn de gezamenlijke umc's met partners en collega's uit het regionale en landelijke zorg- en onderzoeksveld in gesprek gegaan over de wijze waarop zij hun rol als regionale academische motor nog beter kunnen invullen. Dit zodat meer en sterkere verbindingen kunnen worden gelegd in de hele regionale kennisketen. De opbrengst van deze werkconferentie wordt onderdeel van het landelijke plan.

De belangrijkste thema's van het plan

 1. Academie voor de regio. Samenwerking tussen de lijnen, netwerkgeneeskunde, regionale onderzoekagenda’s en implementatie.
 2. ‘Community’ en continuïteit in de regio. Regionale samenwerkingsverbanden tussen alle partners op diverse werkniveaus, in een organisch proces waar men elkaar iets gunt. Regionaal maatwerk vanuit de lokale cultuur.
 3. De rol van de patiënt en nog niet zieke burger. Naar diversiteit in regionale vertegenwoordiging op weg naar een gezonde regio.
 4. Verbindingen tussen wetenschap en praktijk. Onderzoekers in de zorg en zorgprofessionals in onderzoek.
 5. Verdeling en spreiding van prioriteiten. Van curatieve zorg naar langdurige zorg, eerste lijn en preventie.
 6. Methodologische uitdagingen. Samenwerking in relevant onderzoeksdesign en methodes die aansluiten bij de complexe realiteit.
 7. De onderzoek infrastructuur. Een cyclisch proces waarin (regionale) data, onderzoeksgegevens, en (ICT- en overleg) structuur met elkaar gedeeld worden.
 8. Waarderen en belonen. Nieuwe benaderingen voor waarderen en belonen van wetenschappers.
 9. Financiering. Strategische keuzes gegeven de schaarse onderzoeksmiddelen.
 10. Wat is over 5 jaar echt anders. De impact van dit plan. Welke beweging is versneld, welk verschil gemaakt.
 11. Tot slot: wat hebben we gemist? Open bord voor alle wilde ideeën en wat niet besproken wordt.

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019