Onderzoek waarvan je beter wordt

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) werkt samen met een groot aantal partners aan de vertaling van het advies van de Gezondheidsraad ‘Onderzoek waarvan je beter wordt’. De geformeerde werkgroep werkt naar aanleiding van het GR-advies aan een landelijk plan.

De aanleiding
De Gezondheidsraad adviseert dat de umc’s zich blijven richten op de hele keten van fundamenteel tot en met toegepast medisch-specialistisch onderzoek. Onderzoek in de umc’s heeft een prominent internationaal perspectief op de patiënt van morgen. Voor gezondheidsproblemen van de patiënt en de burger van vandaag gaan de umc’s ook nog meer fungeren als de regionale academische motor voor onderzoek en innovatie op het gebied van zorg, welzijn en preventie. De werkgroep wil met het landelijke plan vanuit diverse perspectieven antwoord geven op de vraag op welke wijze duurzaam sterkere verbindingen kunnen worden gelegd in de hele (regionale) kennisketen. 

Samenwerking is cruciaal
Onderzoekers maken meer en meer deel uit van een (regionaal) netwerk rondom de patiënt en werken binnen dat netwerk samen met patiënten, (zorg)professionals, kennisinstellingen (waaronder de hogescholen), patiëntenverenigingen en bedrijven. Samenwerking is nodig om de juiste onderzoeksvragen te formuleren, om de noodzakelijke onderzoekspopulaties te bereiken en om de vergaarde kennis in de praktijk te laten werken. Tegelijkertijd helpt de bundeling, de onderlinge samenwerking en de aanwezigheid van wetenschappers om voldoende human capital (kritische massa) te creëren om te zorgen voor vernieuwing in methodologie, relevante onderzoekdesigns en reproduceerbaarheid van de gegevens. Kortom, samenwerking (landelijk en in de regio) is nodig om ook de relevante vragen op het gebied van zorg, welzijn en preventie van de toekomst te kunnen beantwoorden.

Onze gezamenlijke uitdaging
Op basis van uitgebreid voorwerk door de werkgroepen gaan we tijdens de werkconferentie met elkaar in gesprek over de centrale vragen uit het advies van de Gezondheidsraad:

  1. wat is nodig voor het goede onderzoek in de regio, en
  2. hoe doe je dat onderzoek goed? Vervolgens bespreken we hoe we hier allen aan kunnen bijdragen vanuit het zorg- en onderzoeksveld.

En specifiek, hoe de gewenste rol van de umc’s er dan uitziet? Of om in termen van de minister van MZS te spreken, hoe werkt een optimale regionale academische motor voor onderzoek het beste in wisselwerking met anderen?

Het resultaat
In het voorjaar van 2019 ontvangt de minister voor MZS op zijn verzoek het landelijke plan. Uit handen van de werkgroep met input van alle partijen die hebben meegedaan en meegedacht waaronder tijdens de werkconferentie. We gaan voor duurzame oplossingen en verbindingen in de hele kennisketen. Dus input van alle relevante partijen is gedurende de planvorming van de werkgroep en tijdens de werkconferentie cruciaal.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019