Certificering en hercertificering

De BROK®-cursus wordt afgesloten met een digitaal landelijk examen. Alle geslaagden ontvangen een certificaat. Alleen gecertificeerde onderzoekers mogen mensgebonden onderzoek uitvoeren.

In het BROK®-register vindt u de namen van de gecertificeerde onderzoekers.

De geldigheidsduur van het certificaat is na het volgen van de nieuwe NFU eBROK® cursus vastgesteld op 3 jaar (voorheen was dit 4 jaar). Dit sluit beter aan bij de geldigheidsduur die in het algemeen gehanteerd wordt voor vergelijkbare trainingen. Deze geldigheid zorgt ervoor dat het hebben van een certificaat beter weergeeft dat je over actuele kennis beschikt. De datum waarop de registratie zijn geldigheid verliest, staat op het BROK®-certificaat en is ook te vinden in het BROK®-register. Verloopt je certificaat bijna, dan kun je vanaf nu de herregistratie via het nieuwe platform behalen.  Je moet een verplichte module voor de herregistratie volgen en krijgt daarnaast ook toegang tot de volledige nieuwe cursus.

Voor 2018 zijn de volgende cursusonderwerpen vastgesteld:

 • Medisch hulpmiddelenonderzoek (Verordening 2018)
 • Veiligheidsrapportages
 • Rapportages AE/SAE/SUSAR via Toetsingonline
 • Openbaarmaking onderzoekgegevens
 • Proefpersonenverzekering (Verzekeringsbesluit juli 2015)
 • EU Privacy wetgeving en richtlijn datalekken
 • WMO-wijziging 2016 in verband met verruiming onderzoek met minderjarigen en wilsonbekwamen
 • ICH-GCP 2016
 • EU-verordening geneesmiddelenonderzoek 536/2016
 • Monitoring en Auditing: bevindingen bezoeken inspectie
 • Toetsingskader niet WMO plichtig onderzoek (datamanagement, biobank)

Het is de verantwoordelijkheid van de klinisch onderzoeker zelf de BROK®-registratie vóór de verloopdatum te verlengen. Er wordt geen herinnering verstuurd.

De afspraken over examen, certificering en hercertificering zijn vastgelegd in het Opleidings- en examenreglement BROK®.

Vragen over vermelding in het BROK®-register? Neem contact op met het EMWO, info@emwo.nl


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020