Basiscursus klinisch onderzoekers (eBROK)

Basiscursus klinisch onderzoekers (eBROK)
Sinds 2006 zijn alle klinisch onderzoekers verplicht de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK®) te volgen. Klinisch onderzoekers moeten voldoen aan strenge eisen die de wetgever stelt aan de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is een toenemend aantal disciplines betrokken bij de uitvoering van mensgebonden onderzoek.

Klinisch onderzoekers moeten dus niet alleen expert zijn op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar ook alles weten over wet- en regelgeving en over afspraken die moeten worden gemaakt met ondersteunende afdelingen om het onderzoek uit te kunnen voeren. In de BROK®, die op initiatief van de NFU is ontwikkeld, komen al deze aspecten aan de orde. Een ander belang van de cursus is dat goed opgeleide onderzoekers een betere kwaliteit leveren; daarmee wordt Nederland aantrekkelijk als land waar klinisch onderzoek uitgevoerd kan worden. 

Waarin onderscheidt de BROK® zich van een Good Clinical Practice (GCP) cursus?

  • De BROK® beperkt zich niet tot geneesmiddelenonderzoek, maar gaat in op alle soorten mensgebonden onderzoek.
  • De regelgeving en de procedures worden vanuit het perspectief van de onderzoeker én dat van de verrichter behandeld. Het meeste klinisch onderzoek in de umc’s is immers onderzoeker-geïnitieerd onderzoek.
  • De BROK® behandelt ook regelgeving die geldt voor niet-WMO plichtig mensgebonden onderzoek, zoals dossieronderzoek, biobankonderzoek of onderzoek met restmateriaal.

De BROK® wordt door veel farmaceutische bedrijven en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geaccepteerd als standaardcursus over wet- en regelgeving van mensgebonden onderzoek. De BROK® is door TransCelerate Biopharma Inc erkend als een ‘GCP training meeting the minimal criteria’ en toegevoegd aan de ‘list of Training Providers'.

De eindtermen van de cursus zijn landelijk vastgesteld. De BROK®-cursus wordt afgesloten met een examen dat bij goed resultaat een certificaat oplevert.

De NFU heeft de BROK® begin 2015 omgezet naar een e-learning versie, de eBROK®. Daardoor kan elke onderzoeker exact dezelfde cursus volgen op het moment en in het tempo dat het hem of haar uitkomt. De eBROK® staat ook open voor medewerkers van andere instellingen.
De eBROK® is ABAN/ABFE geaccrediteerd voor 15 studiepunten.
Voor studenten en promovendi geldt de eBROK® cursus (mits tevens met goed gevolg het examen is afgelegd) voor 1,5 EC (ECTS) punten.

Vragen over vermelding in het BROK®-register? Neem contact op met het EMWO, info@emwo.nl

Nieuwe eBROK vanaf 29 oktober 2019 beschikbaar
Per 29 oktober 2019 is het mogelijk om voor de nieuwe eBROK cursus in te schrijven. De cursus biedt maatwerk, afgestemd op het type onderzoek en passend bij de behoeften van de individuele onderzoeker. Klik hier voor meer informatie. En schrijf je hier in.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020