Klinisch onderzoek

Mensgebonden onderzoek is van groot belang om de patiëntenzorg te optimaliseren en om te blijven innoveren op het gebied van preventie, behandeling en nazorg. De umc’s hebben Europees gezien een sterke positie in het klinisch onderzoek. Mede hierdoor kunnen de umc’s de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg leveren op basis van de nieuwste inzichten. Daarbij is het belangrijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd op een wijze die zowel de veiligheid van de onderzoeksdeelnemer als de kwaliteit van het onderzoek garandeert.

Het document ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019’ is een belangrijk instrument om het mensgebonden onderzoek uit te voeren op een wijze die zowel de veiligheid van de onderzoeksdeelnemer als de kwaliteit van het onderzoek garandeert. Het richt zich primair op onderzoekergeïnitieerd WMO-plichtig onderzoek.

Het NFU Platform Klinisch Onderzoek speelt een belangrijke rol in het afstemmen van de wijze waarop het beleid in de umc’s wordt geïmplementeerd. Het doel van het platform is:

  • Uitwisseling van kennis;
  • Afstemmen van processen en procedures;
  • Stimuleren van concrete samenwerkingsverbanden;
  • Door verbeteren van regelgeving verder bij te dragen aan de Nederlandse positie van het klinisch onderzoek.

Het platform richt zich op al het klinisch onderzoek dat door onderzoeksinstellingen wordt geïnitieerd. Het beperkt zich dus niet tot klinisch onderzoek dat valt onder de Wet Mensgebonden Onderzoek (WMO). Het is bedoeld voor en wordt getrokken door personen die zelf actief bijdragen aan de uitvoering van klinisch onderzoek en kwaliteitsborging hoog in het vaandel hebben. Het beoogt vanuit de NFU met één stem te spreken naar alle relevante spelers in Nederland, zoals STZ-ziekenhuizen, industrie, beleidsmakers en gezondheidsfondsen.

Clinical Trial Agreement
De NFU participeert in de Dutch Clinical Research Foundation, kortweg DCRF. Dit is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om klinisch onderzoek maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan de patiënt. Zij beheert de Clinical Trial Agreement, een modelovereenkomst voor klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie.

Download het document van CTA


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020