Europa

De umc’s werken mee aan Europese onderzoek- en innovatie projecten in het gezondheidsdomein. Zij ontvangen hiervoor financiering uit Brussel via het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en zijn daarbij vaak coördinator van de internationale onderzoeksconsortia. Om bij te dragen aan relevante maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, leggen umc’s de focus op innovatie activiteiten binnen de vier prioritaire thema’s die samenhangen met de ‘Sustainable Health’ thema’s binnen de Nationale wetenschapsagenda: preventie, regeneratieve geneeskunde, personalised medicine & health, big data en grootschalige onderzoekinfrastructuren.

Het huidige kaderprogramma genaamd Horizon2020 loopt in principe van 2014 tot en met 2020. Deze wordt straks opgevolgd door het kaderprogramma Horizon Europe (2021-2027). In voorbereiding daarop denkt NFU actief mee over de vormgeving, voorwaarden en inhoudelijke invulling van het nieuwe programma, als ook over de jaarlijkse prioriteiten in het lopende programma.

Met de unieke combinatie van onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en valorisatie binnen hun organisatiestructuur, zijn umc’s zeer goed gepositioneerd om de gehele onderzoeksketen van fundamenteel, preklinisch en klinisch/translationeel onderzoek te bedienen, evenals de combinatie met trainings- en onderwijsprogramma’s. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel de gezondheidgerelateerde uitdagingen in Europa als ook de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Bovendien participeren de umc’s relatief vaak in publiek-private samenwerking vanwege hun onderzoek en innovatie oriëntatie.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020