Er zijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen na verloop van tijd automatisch. Er zijn drie soorten tijdelijke arbeidsovereenkomsten:

• voor een bepaalde periode,
• voor een bepaald werk (zoals een project),
• voor een opleiding.

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag niet onbeperkt voor bepaalde tijd worden verlengd. Na een beperkt aantal tijdelijke verlengingen ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is het geval als:
• een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in totaal langer duurt dan 36 maanden, of
• in een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een vierde arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

Na een onderbreking van langer dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, begint de telling van de duur van de reeks en het aantal arbeidsovereenkomsten opnieuw.

1. Voor een bepaalde periode
De eerste arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode mag ten hoogste twee jaar duren. Voor tenure tracks maken we een uitzondering. De eerste arbeidsovereenkomst voor een tenure track mag namelijk maximaal vijf jaar duren.

Een keten van deze arbeidsovereenkomsten mag in totaal maximaal drie jaar duren, verdeeld over maximaal drie arbeidsovereenkomsten. Soms mag de keten vier jaar duren. Dan gaat het om specifiek in de Cao umc genoemde functies. Bijvoorbeeld voor onderzoekers waarbij het onderzoek afhankelijk is van projectmatige, tijdelijke financiering. Ook voor tenure tracks maken we een uitzondering. De eerste arbeidsovereenkomst voor een tenure track mag namelijk maximaal vijf jaar duren.

Voor de vakantiekracht en student-assistent geldt dat de keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal uit zes arbeidsovereenkomsten mag bestaan. Voor de student-assistent geldt bovendien dat de keten van arbeidsovereenkomsten maximaal 48 maanden mag duren.

2. Voor een bepaald werk
De eerste arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk mag maximaal vijf jaar duren.

Als de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaald werk meteen is aangegaan voor de duur van vijf jaar, dan mag de arbeidsovereenkomst direct aansluitend nog eenmalig met maximaal drie maanden worden verlengd.

3. Voor een opleiding
Wie in opleiding is, zoals arts-assistenten, OK-assistenten en radiologisch laboranten, krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Na een goede afronding van de opleiding volgt een arbeidsovereenkomst bij het umc, tenzij de leerling is opgeleid voor een ander ziekenhuis. De leer-arbeidsovereenkomst telt niet mee voor de duur van de keten en het maximale aantal van drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd. Een medewerker die vanuit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een opleiding gaat volgen, behoudt zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Je hebt alleen toestemming nodig voor nevenwerkzaamheden, als deze het belang van het umc of het goed uitvoeren van je functie kunnen raken. Overleg bij twijfel met je leidinggevende.