Eén functiehuis voor alle umc’s dat actueel, uniform en overzichtelijk is. De umc’s vinden het belangrijk dat we functies en functiewaardering zo veel mogelijk op dezelfde manier toepassen. Ook willen zij dat functies altijd mee kunnen gaan met actuele ontwikkeling. Dat is wat de umc’s voor ogen hebben met de actualisatie van Fuwavaz.

Fuwavaz is toe aan actualisatie. De afgelopen dertien jaar zijn er geen updates meer geweest. De umc’s zijn daardoor huis eigen functietyperingen gaan maken en zijn zo uit elkaar gegroeid. We willen terug naar een gezamenlijke toepassing van Fuwavaz, zodat deze voor iedereen helder, inzichtelijk en uit te leggen is.

Eén functiehuis voor alle umc’s. Wat houdt dat in?

 • Actueel: de ontwikkelingen van de afgelopen dertien jaar worden verwerkt en meegenomen in de functiefamilies. Er wordt ook rekening gehouden met actuele loopbaanpaden.
 • Uniform: de functies worden zo opgesteld dat ze in alle umc’s kunnen worden toegepast.
 • Overzichtelijk: er is een gezamenlijke set met functies die zich goed met elkaar laten vergelijken.

Hiervoor bundelen de umc’s hun krachten in het NFU-programma Actualisatie Fuwavaz. De NFU en de vakbonden beslissen samen over dit onderwerp. Het is een omvangrijke klus die een lange adem vraagt.

Jouw dagelijks werk verandert hierdoor niet. Het actualiseren en doorvoeren van nieuwe normfuncties is vooral een technische, administratieve aangelegenheid. Voor zover er salarisschalen veranderen, heeft dit geen negatieve gevolgen.

Contactpersonen
Functiewaarderingsdeskundigen van de umc’s (de Wefaz-leden) en NFU-projectleider Hedwig Pijnenburg geven samen invulling aan het programma. De betrokken Wefaz-leden zijn:

 • Cees Knottnerus, Marc Plaisier (Amsterdam UMC)
 • Leonora de Rijke-Hazel, Renée Patrick (Erasmus MC)
 • Serena Sterkenburg (LUMC)
 • Judith de Vries, Romy Geldof (Radboudumc)
 • Toos Offermans (MUMC+)
 • Corine Maters (UMCG)
 • Lea Geersing (UMC Utrecht)

Planning
De planning ziet er als volgt uit:

 • Nu t/m eind 2022: voorbereiding - inrichten van de governance (procedures en werkwijze), uitdenken van de implementatie en Europees aanbesteden.
 • Jan 2023 t/m dec 2024: actualisatie - actualiseren van de normfuncties.
 • Medio 2023 t/m medio 2025: implementatie - doorvoeren van de geactualiseerde normfuncties in alle umc’s. We proberen de implementatie te laten starten voordat de actualisatie is afgerond, met nog een slag om de arm of dit haalbaar is.

Meer informatie
Heb je vragen? Stel deze dan aan het Wefaz-lid in jouw umc of aan Hedwig (tel: 06-31135101).