Het functiehuis voor alle umc’s is helder, inzichtelijk en uit te leggen. De umc’s vinden het belangrijk dat we functies en functiewaardering allemaal op dezelfde manier toepassen. Ook willen zij dat functies altijd mee kunnen gaan met actuele ontwikkeling. Dat is wat de umc’s voor ogen hebben met de actualisatie van Fuwavaz.

Fuwavaz is toe aan actualisatie. De afgelopen dertien jaar zijn er geen updates meer geweest. De umc’s zijn daardoor huis eigen functietyperingen gaan maken en zijn zo uit elkaar gegroeid. We willen terug naar één toepassing van Fuwavaz, zodat deze voor iedereen helder, inzichtelijk en uit te leggen is.

Er komt één functiehuis met actuele en uniforme functies voor alle umc’s. Wat houdt dat in?

  • Actueel: de beschrijving van de functie klopt bij het werk dat iemand doet, functies volgen elkaar logisch op en loopbaanpaden sluiten goed aan.
  • Uniform: wijzingen, bij bijvoorbeeld een nieuwe cao, kunnen eenduidig en snel worden doorgevoerd en er zijn geen verschillen meer in en tussen de umc’s.

Hiervoor bundelen de umc's hun krachten in het NFU-programma Actualisatie Fuwavaz. De NFU en de vakbonden beslissen samen over dit onderwerp. Het is een omvangrijke klus die een lange adem vraagt. Op dit moment zijn we nog in overleg met de vakbonden over de juiste aanpak en vinden er voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding plaats. De verwachting is dat de selectie van de leverancier op zijn vroegst in de tweede helft van 2023 is afgerond. Vervolgens gaan de umc’s samen met de vakbonden en de leverancier aan de slag met het actualiseren.

Jouw dagelijks werk verandert niet. Het uitdenken en doorvoeren van nieuwe normfuncties is een technische, administratieve omzetting. Je behoudt een salarisgarantie met de uitloop in de oude schaal.

Meer informatie
Wil je meer weten? Ga dan naar NFU-programmamanager Hedwig Pijnenburg. We houden je via deze website op de hoogte van de voortgang.