Werk je bij een umc en heb je dit jaar (nog) niet gekozen voor de dekking van de overlijdensrisicoverzekering? Bij Allianz staat tot 31 januari 2022 eenmalig de mogelijkheid open om alsnog te kiezen voor deze aanvullende dekking.

Per 1-5-2018 is de ANW-compensatieregeling vanuit het ABP beëindigd. Ter vervanging van deze voorziening is destijds door de NFU en de umc’s voor een oplossing gezorgd. Een overlijdensrisicoverzekering bij Allianz die werknemers van de umc’s op vrijwillige basis kunnen aangaan. Deze overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat de partner, na het overlijden van de werknemer, een netto uitkering ontvangt van € 7.583,- per jaar (€ 631,- netto per maand).

Verlenging
Per 1-1-2022 worden de lopende dekkingen voor de werknemers en hun partners uiteraard verlengd. Op 27 december a.s. vindt de incasso van de verschuldigde premies plaats op basis van de destijds individueel afgegeven incassomachtiging. Twee weken van tevoren hebben de deelnemers hiervan een vooraankondiging ontvangen.

Nieuwe aanmeldtermijn
Voor de werknemers die in 2021 niet hebben gekozen voor deze dekking staat in de periode tot 31 januari eenmalig de mogelijkheid open om alsnog te kiezen voor deze aanvullende dekking. Zes korte vragen zijn de enige voorwaarde voor acceptatie. Alle benodigde informatie over de dekking, kosten en voorwaarden van deze overlijdensrisicoverzekering is terug te vinden op de vertrouwde locatie, www.zorgvooruwpartner.nl/p/nfu.

Tarief 2022
De dekkingen, de voorwaarden en het tariefniveau voor het jaar 2022 wijzigen niet ten opzichte van het jaar 2021. Vanzelfsprekend wordt iedereen wel een jaar ouder en daardoor wordt conform de premietabel de premie iets verhoogd.

Nieuwe deelnemers
Medewerkers die in de loop van 2022 in dienst treden, hebben, net als dit jaar, ook de mogelijkheid om zich aan te melden voor deze vrijwillige regeling. Zij hebben hiervoor drie maanden de tijd, gerekend vanaf de datum van indiensttreding.