Als je voor je werk verplicht bent tot BIG-(her)registratie, dan betaalt het umc deze kosten. Voor academisch medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici geldt dat zij de registratiekosten uit hun functiegebonden kostenbudget betalen. Als je vanwege de Wet BIG te maken krijgt met straf- en/of tuchtrechtzaken dan verzorgt het umc in beginsel rechtsbijstand voor jou.

Je moet zelf zorgen dat je geregistreerd wordt en blijft. Informatie over de BIG-registratie is te vinden op www.bigregister.nl

Als je voor je werk verplicht bent tot (her)registratie in een (kwaliteits)register of lidmaatschap van een beroepsvereniging, dan betaalt het umc de kosten van (her)registratie en contributie. Het umc betaalt ook de kosten voor het volgen van bij- en nascholing die voor dit register verplicht is. Vooraf heb je overleg met je leidinggevende over de concrete invulling van de na- en bijscholing. Daarbij bekijk je ook of de scholing door het eigen opleidingsinstituut van je umc wordt aangeboden.

De vergoeding geldt ook voor de niet-verplichte registers die in bijlage K van de cao umc staan genoemd, of als je werkgever je vraagt je bij een bepaald register in te schrijven.

Als je met je leidinggevende hebt afgesproken dat je (een deel van) je werk thuis doet, krijg je daarvoor een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per thuiswerkdag. Dit kan ook in de vorm van een maandelijkse vergoeding worden uitbetaald.

Je kunt niet op dezelfde werkdag zowel een thuiswerkvergoeding als een vergoeding reiskosten woon-werkverkeer krijgen.

Aios die in dienst zijn van een umc en daar ook werken, ontvangen de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer conform de regeling zoals die op grond van art. 5.3 van de cao in het betreffende umc met de OR is overeengekomen. Aios die als verplicht onderdeel van hun opleiding in een andere (zorg)instelling gaan werken en daardoor verder moeten reizen dan van hun woonplaats naar het umc waar ze in dienst zijn, krijgen de maximaal fiscaal onbelast toegestane reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Zodra de detachering eindigt en de aios weer in het umc gaat werken, stopt die vergoeding en krijgt hij weer de ‘reguliere’ woon-werkverkeervergoeding zoals die met de OR is afgesproken.