Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - Wnra

Per 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. Deze wet regelt dat ambtenaren zo veel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en ook onder het private arbeidsrecht vallen. Medewerkers in de umc’s (behalve VUmc en Radboudumc) zijn tot 1 januari 2020 nog ambtenaar. En dat gaat veranderen.

De NFU heeft samen met de vakbonden onderstaande informatiefilm gemaakt over de Wnra (1) en verdiepende, korte animaties (2 t/m 7). Dit is mogelijk gemaakt door financiering vanuit SoFoKleS.

Je kunt de ondertiteling aanzetten in de videospeler door op 'cc' te klikken. / Subtitles can be selected by pressing 'cc' within the video player.

 

1. Introductie Wnra

2. Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

3. Vakantie opnemen

4. In bezwaar gaan

5. Verlenging van je arbeidsovereenkomst

6. Einde van je arbeidsovereenkomst

7. Vergoeding bij ontslag

Meer informatie? 
Kijk hier voor meer informatie over de Wnra.

 


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020