Innovatie van arbeidsverhoudingen

Innovatie van arbeidsverhoudingen
Samen met de universiteiten en de onderzoeksinstellingen en de werknemersorganisaties hebben de umc’s een gezamenlijk Sociaal Fonds voor de Kennis Sector: SoFoKleS.

Medewerkers en werkgevers van deze instellingen werken in SoFoKleS samen om een aantrekkelijke werkplek te realiseren. SoFoKleS organiseert daartoe kennisdeling, laat onderzoek doen en brengt publicaties uit. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een vliegwielfunctie vervullen.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid gaat over langer werken met plezier. Dit vraagt zelfbewuste medewerkers die weten wat ze willen en kunnen, en zich daarover durven en kunnen uitspreken naar hun leidinggevende. Vanuit SoFoKleS zijn er sinds 2008 meer dan 70 projecten op dit gebied opgezet binnen het proces Idealoog. Idealoog is een samentrekking van I-deal en dialoog. I-deal staat voor maatwerkafspraken in arbeidsrelaties; de dialoog is een belangrijke voorwaarde voor een volwaardige arbeidsrelatie – en daarmee een belangrijke voorwaarde om tot een goede maatwerkafspraak te komen.

Vernieuwingsagenda
Vanaf 2012 vormt het project Dialoog, het vervolg op Idealoog, de kern van de activiteiten van SoFoKleS. Bij Dialoog ligt de nadruk op de implementatie van de volwaardige arbeidsverhoudingen. Uitgangspunt hiervoor vormt de vernieuwingsagenda zoals afgesproken in de CAO 2011-2013. Op deze vernieuwingsagenda staan Coaching van leidinggevenden, Ontwikkeling (persoonlijk budget) in het jaargesprek, en Gezondheidsmanagement centraal. Er zijn daarnaast pilots op het gebied van loopbaanontwikkeling; roosteren; flexibiliteit en output.

Academic transfer
AcademicTransfer is de gezamenlijke vacaturesite van de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en non-profit onderzoeksinstellingen. Alle wetenschappelijke vacatures zijn er te vinden. De laatste jaren wordt dit aanbod aangevuld met vacatures uit het bedrijfsleven waar men ook naarstig op zoek is naar onderzoekstalent.
Belangrijkste doel is het bieden van het complete aanbod van promotieplaatsen, onderzoeks- en postdoc posities, assistent-, associate en full professors.
AcademicTransfer biedt informatie over werk in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020