Gezond werken en gezond leven

Gezond werken en gezond leven

Gezond werken
Op www.dokterhoe.nl leest u wat u zelf kunt doen om veilig en gezond te werken in uw umc en hoe het umc u daarbij kan ondersteunen. Ook leest u welke eisen de overheid stelt. De praktische informatie, tips en afspraken, opgesteld door uw werkgever in overleg met werknemersorganisaties, gaan over onderwerpen als werken met gevaarlijke stoffen of met stralingsapparatuur, zwangerschap en werk, huidbelasting, enz.

Omgaan met agressie en geweld
Medewerkers in de gezondheidszorg worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld van patiënten, vooral op de spoedeisende hulp en bij de recepties. Op www.dokterhoe.nl leest u wat u zelf kunt doen om agressie en geweld te voorkomen en hoe u ermee om kunt gaan. U leest ook hoe uw arboadviseur, de umc’s en de overheid u daarbij ondersteunen.
Ook vanuit de overheid is het voorkomen van agressie en geweld tegen zorgverleners een speerpunt. Het ministerie van VWS heeft hiervoor het Actieplan Veilig Werken in de Zorg gemaakt en vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is het programma Veilige Publieke Taak (VPT) opgezet. Meer hierover leest u op de websites van de Rijksoverheid en de Helpdesk VPT.

Gezond leven
Op www.dokterhoe.nl vindt u informatie over alles wat u helpt om in het algemeen gezond te zijn en te blijven.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020