Cao archief

Deelakkoord Loonruimteovereenkomst

  • Nieuws 30 augustus 2017: NFU en werknemersorganisaties akkoord over tussentijdse loonsverhoging bovenop de Cao umc 2015-2017. Lees het nieuwsbericht.
  • Nieuws 6 juli 2017: Op 28 juni 2017 en 5 juli 2017 is overleg gevoerd door NFU met de vier centrales van overheidspersoneel over de toepassing van de loonruimteovereenkomst. Lees het nieuwsbericht.
  • Nieuws 29 september 2016: Umc's vertalen pensioen vrijval in loonuitkering. Lees het nieuwsbericht en de veelgestelde vragen en antwoorden.
  • Nieuws 4 augustus 2016: De vordering van de vakbonden over de loonruimteovereenkomst is afgewezen. Vakbonden worden opnieuw uitgenodigd voor open en reëel overleg. Lees het nieuwsbericht.
  • Nieuws 24 juni 2016: NFU betreurt dat de vakbonden de rechter inschakelen bij vertaling van het loonruimteakkoord naar extra beloning voor umc-medewerkers. Lees het nieuwsbericht.
  • Nieuws 7 juni 2016: Umc’s bereid om lagere pensioenpremie en compensatie ten goede te laten komen aan medewerkers. Lees het nieuwsbericht.
  • Nieuws 10 februari 2016: Na de afsluiting van de cao is de NFU verrast door de loonruimteovereenkomst.
  • Zie Nieuwsbericht NFU: ontwikkeling pensioenpremie verhoudt zich niet met loonruimteovereenkomst en Nieuwsbericht NFU: NFU vraagt Plasterk om gat in loonruimteakkoord zelf te compenseren.

Deelakkoord Pensioenaftopping

  • Nieuwsbericht 21 oktober 2015: Akkoord NFU met twee centrales over tegemoetkoming pensioenaftopping door verwerking in salarisschalen. Lees het nieuwsbericht.

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020