Werkloosheid

In geval van werkloosheid kunt u mogelijk aanspraak maken op de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) die u vindt in bijlage P van de Cao umc.
Op grond van de BWUMC kan er sprake zijn van een voortgezette uitkering WW (reparatie derde WW jaar), een aanvullende uitkering en/of een aansluitende uitkering.
Nadere informatie vindt u hier.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020