umc-levensloopregeling

De levensloopregeling, die het mogelijk maakt op een fiscaal aantrekkelijke manier te sparen voor verlof, is met ingang van 2012 beëindigd. Dat betekent dat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen komen. Deelname aan de levensloopregeling blijft wel mogelijk voor medewerkers die eind 2011 een levenslooptegoed hadden van minimaal € 3.000.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020