Pensioen

De NFU heeft een pensioenvoorziening voor haar medewerkers via het ABP. Er is de afgelopen jaren onderhandeld over een overgang van ABP naar PFZW. Daar niet aan de voorwaarden kon worden voldaan is dit niet gelukt.

Lees meer over de overgang naar PFZW.
Om tot een gelijk speelveld op pensioenterrein te komen met de zorg, en om mobiliteit en samenwerkingsverbanden te vergemakkelijken, wordt in 2016 nader onderzocht of binnen het ABP de umc’s een eigen sectorale regeling kunnen krijgen.

Lees hier informatie en vragen en antwoorden (Q&A) over pensioenaftopping boven € 100.000 en mogelijke reparatie via netto pensioen en netto lijfrente.
Er is een aanvullend deelakkoord cao umc afgesloten tussen de NFU en de centrales CMHF en het Ambtenarencentrum/FBZ over de tegemoetkoming pensioenaftopping.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019