Pensioen

De NFU heeft een pensioenvoorziening voor haar medewerkers via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Informatie over uw pensioenopbouw, pensioenpremie en verschillende soorten pensioenuitkeringen vindt u via deze link van het ABP. Ook kunt u hier uw pensioenrechten berekenen bij het maken van verschillende keuzes.

Nettopensioenregeling
Sinds 1 januari 2015 wordt pensioenopbouw over een salaris boven de €100.000 niet meer fiscaal gefaciliteerd. Inmiddels is deze grens verhoogd naar € 107.593. Hebt u pensioengevend inkomen boven dit bedrag? Dan bouwt u met ingang van 1 januari 2019 over het deel boven € 107.593 geen pensioen op. U kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling van ABP. Informatie hierover vindt u hier.

Lees hier achtergrondinformatie en vragen en antwoorden (Q&A) over invoering van de pensioenaftopping boven € 100.000 met ingang van 1 januari 2015 en mogelijke reparatie via netto pensioen en netto lijfrente.
Er is een aanvullend deelakkoord cao umc afgesloten tussen de NFU en de centrales CMHF en het Ambtenarencentrum/FBZ over de tegemoetkoming pensioenaftopping.

Gelijk speelveld op pensioenterrein
Om tot een gelijk speelveld op pensioenterrein te komen binnen de zorgsector en om mobiliteit en samenwerkingsverbanden te vergemakkelijken, is de afgelopen jaren onderhandeld over een overgang van ABP naar PFZW. Omdat niet aan de gestelde voorwaarden kon worden voldaan is dit tot op heden niet gelukt. Lees meer over de overgang naar PFZW.
Tevens wordt nader onderzocht of binnen het ABP de umc’s een eigen sectorale regeling kunnen krijgen.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020