Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, is het zaak dat u zo snel mogelijk samen met uw leidinggevende bespreekt wanneer en hoe u weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt. Zo nodig bieden de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de p&o-adviseur ondersteuning.
In de brochure Arbeidsongeschikt in het umc. Wat nu? leest u meer over de stappen bij re-integratie en over uw rechten en plichten daarbij.

Specifieke informatie over de financiële consequenties vindt u in de brochure Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het umc.
 


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020