Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, is het zaak dat u zo snel mogelijk samen met uw leidinggevende bespreekt wanneer en hoe u weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt. Zo nodig bieden de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de p&o-adviseur ondersteuning.
In de brochure Arbeidsongeschikt in het umc. Wat nu? leest u meer over de stappen bij re-integratie en over uw rechten en plichten daarbij.

Specifieke informatie over de financiële consequenties vindt u in de brochure Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het umc.
Vanwege wetswijziging is de tekst van de brochure niet meer actueel. Klik hier voor het addendum bij de brochure.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020