Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering
Vanaf 1 mei 2018 is de Algemene nabestaandenwet-compensatie (Anw) bij het ABP komen te vervallen. De Anw-compensatie kan, na overlijden van de werknemer, een relevante aanvulling op het inkomen van diens partner zijn. Daarom bieden wij werknemers van de umc’s de mogelijkheid om vrijwillig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij Allianz Nederland.

Deze optie is tot stand gekomen in NFU-verband en is in veel gevallen gunstiger dan individueel verzekeren.

Wat kunt u doen?

  • Als u vóór 1 mei 2018 al in dienst was bij een umc heeft u tot 1 juli 2018 de tijd om deze verzekering af te sluiten.
  • Nieuwe medewerkers kunnen zich binnen drie maanden na aanvang van het dienstverband aanmelden voor deze verzekering. Daarna is deelname aan deze mantelovereenkomst niet meer mogelijk.
  • Aanmelden kan via de volgende link.

Het is belangrijk om te weten dat de wettelijke Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) alleen uitkeert aan een nabestaande die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en op de dag van overlijden van zijn/haar partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar, of
  • minimaal 45% arbeidsongeschikt is.

De ANW-uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Eigen arbeidsinkomsten van de nabestaande worden hierop in mindering gebracht.

Een andere relevante aanvulling op het inkomen van uw partner is het nabestaandenpensioen bij het ABP. De hoogte van het opgebouwde nabestaandenpensioen dat uitkeert bij uw overlijden, kunt u vinden via deze link

Wij raden u aan om na te denken over uw situatie en de financiële gevolgen van een onverhoopt overlijden. Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat het lastig is om te bepalen of het echt noodzakelijk is om u naast voornoemde Anw- en ABP-uitkering nog aanvullend te verzekeren voor de  overlijdensrisicoverzekering bij Allianz. Daarom worden hieronder enkele voorbeelden gegeven ter illustratie. Wij hopen dat u hiermee een goede afweging kunt maken voor het wel of niet afsluiten van deze verzekering.

Voorbeeld 1: Tweeverdieners met kinderen jonger dan 18 jaar
Rob en Sandra hebben twee kinderen van 12 en 15 jaar. Rob werkt fulltime als medisch specialist bij een umc en is kostwinner. Sandra zorgt voor de kinderen en heeft een parttime job. Als Rob onverhoopt overlijdt, komt Sandra in aanmerking voor een wettelijke Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook komt zij in aanmerking voor het nabestaandenpensioen van het ABP. Echter, de uitkering van de SVB wordt (gedeeltelijk) gekort met het inkomen van Sandra. Bovendien stopt de uitkering van de SVB op het moment dat het jongste kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Op dat moment zal Sandra wellicht meer moeten gaan werken om een hoger inkomen te genereren. De overlijdensrisicoverzekering biedt hierbij uitkomst.

Voorbeeld 2: Tweeverdieners met volledige korting wettelijke ANW uitkering
Maaike en Stijn hebben drie jonge kinderen. Maaike werkt parttime als verpleegkundige bij een umc. Stijn heeft een drukke, fulltime job bij een bank. Als Maaike overlijdt, heeft Stijn recht op een uitkering van de SVB. Echter, zijn inkomen is te hoog waardoor hij uiteindelijk geen uitkering ontvangt van de SVB. Uiteraard ontvangt hij wel het nabestaandenpensioen van het ABP. Stijn gaat minder werken om voor de kinderen te kunnen zorgen. De daling in zijn inkomen kan hij (gedeeltelijk) opvangen omdat Maaike een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten.

Voorbeeld 3: Eén Inkomen met volledige korting ANW uitkering
Jaap en Anne hebben drie jonge kinderen. Anne werkt niet en zorgt voor de kinderen. Jaap is medisch specialist bij een umc. Als Jaap overlijdt, heeft Anne recht op een uitkering van de SVB en nabestaandenpensioen van het ABP. Dit inkomen is echter te laag om te kunnen blijven wonen in de huidige woning, zij zal daarom gedeeltelijk moeten gaan werken. De kinderen moeten hierdoor ook naar de kinderopvang die ook weer geld kost. De aanvulling op het totale inkomen wordt (gedeeltelijk) verzorgd door de overlijdensrisicoverzekering die Jaap heeft afgesloten.

Voorbeeld 4: Tweeverdieners zonder kinderen
Piet en Christiaan werken beide bij een umc. Zij hebben geen kinderen.
Piet is kostwinner en Christiaan werkt parttime. Zij hebben onlangs een mooi nieuw huis gekocht.
Uiteraard mag een overlijden van een van beiden niet zorgen voor een noodgedwongen verhuizing. Als Piet overlijdt, ontvangt Christiaan geen Anw-uitkering van de SVB. Er zijn namelijk geen kinderen. Hij ontvangt alleen het nabestaandenpensioen van het ABP. Deze uitkering is samen met zijn parttime inkomen niet voldoende om de woonlasten te blijven voldoen. Gelukkig biedt de overlijdensrisicoverzekering uitkomst. Als Christiaan onverhoopt overlijdt, kan Piet in het huis blijven wonen. Christiaan hoeft de overlijdensrisicoverzekering niet perse af te sluiten.

Voorbeeld 5: Tweeverdieners met kinderen ouder dan 18 jaar
Tim en Anja zijn al jarenlang gelukkig getrouwd. Hun kinderen zijn zelfstandig en wonen niet meer thuis. Anja werkt fulltime bij een umc. Tim werkt bij een pensioenadviesbureau. Beide hebben een goed inkomen en denken inmiddels aan hun naderende pensioen. De lening voor hun woonhuis is grotendeels afgelost. Als een van beide komt te overlijden, blijft de achterblijvende partner goed verzorgd achter. Anja ziet geen reden om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Voorbeeld 6: Medewerker met gepensioneerde partner
Tobias werkt fulltime bij een umc. In de avonduren is hij hobby drummer. Hij heeft een goed inkomen. Zijn vrouw Nelly is ouder dan Tobias en is inmiddels gepensioneerd. Zij ontvangt een pensioen en AOW. Als Tobias komt te overlijden, dan kan Nelly rondkomen van haar AOW en pensioen. Een overlijdensrisicoverzekering is niet noodzakelijk.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met EBC Nederland via info@ebcnederland.nl.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020