Aanvullende regelingen

Aanvullende regelingen
Een aantal onderwerpen uit de cao is uitgewerkt in een aanvullende regeling.

Lees hieronder meer over:

Pensioen

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

umc-zorgverzekering

umc-levensloopregeling

Arbeidsongeschiktheid

Werkloosheid

Dialoog


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020