Umc-medewerkers

Umc-medewerkers
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is de werkgeversvereniging van de acht umc’s waar 70.000 medewerkers werken. De umc’s zijn dus grote werkgevers.

Een umc is ook een aantrekkelijke werkgever: het loopt voorop met afspraken op het gebied van volwaardige arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid.
In allerlei projecten worden medewerkers gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en ontwikkeling onder het motto ‘(samen)werken in dialoog’.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020