Veranderend zorglandschap

De Nederlandse gezondheidszorg staat onder grote druk. De vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en comorbiditeit (meerdere aandoeningen bij één patiënt) leiden tot een veranderende zorgvraag. Verder stelt de mondige en kritische zorgconsument hogere eisen aan het aanbod.

Ook de toenemende kwaliteitseisen, de verwachte gevolgen van selectieve zorginkoop en de voortschrijdende medische technologie vragen aandacht. De dreigende tekorten op de arbeidsmarkt en de worsteling met enerzijds de bezuinigingen en anderzijds de stijgende kosten hebben eveneens een grote invloed.

Steeds meer ziekten zijn behandelbaar; mensen overlijden niet langer aan ziekten die vroeger dodelijk waren, maar blijven wel langer chronisch ziek. Een van de uitdagingen voor de komende jaren is daarom deze patiënten een goede kwaliteit van leven te bieden, zodat zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Ook zal de patiënt zelf een actievere rol gaan spelen in de zorg. Hij kan als ervaringsdeskundige immers als geen ander aangeven waar hij baat bij heeft.

De umc’s zijn ervan overtuigd dat innovatie en wetenschappelijk onderzoek kunnen helpen de kostentoename te beperken en de opbrengsten te verhogen. Er moet dan wel – en liefst snel – een omslag komen in het denken over wat er met innovatie bereikt moet en kan worden.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020