Publieke functie

De umc’s onderscheiden zich van de algemene ziekenhuizen door hun publieke functie. Het leveren van topreferente zorg hangt hiermee samen.

De publieke functie bestaat uit:

  • Het behandelen van topreferente patiënten die nergens anders terecht kunnen;
  • Het uitvoeren van baanbrekend fundamenteel tot klinisch onderzoek;
  • Het realiseren van zorgvernieuwingen op basis van de wetenschappelijke vindingen;
  • Het geven en verdiepen van medisch onderwijs van zowel de basiscurricula, de vervolgopleidingen als de na- en bijscholing.

Umc’s hebben niet alleen een ziekenhuisfunctie, maar ontwikkelen ook kennis over medisch-specialistische zorg en vertalen deze naar concrete toepassingen. Deze rol brengt hoge kosten met zich mee, die niet passen binnen de gangbare marktwerking. Om voldoende aanbod en kwaliteit te waarborgen, legt de overheid deze ‘kennistaak’ bij de umc’s. Hiervoor geldt een aparte financiering. De samenleving mag in ruil daarvoor van de umc’s verwachten dat zij een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

De publieke taak is medio 2014 vastgelegd in de Positioneringsnota universitair medische centra (umc’s). Op 15 juli 2019 heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) in een Kamerbrief zijn visie gegeven op de rol van de umc’s in het Nederlandse zorglandschap. De Kamerbrief bevat acht opgaven voor de umc’s op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, samenwerking in de regio, opleiden van professionals en digitale gegevensuitwisseling.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020