Over de umc’s

Nederland kent acht universitair medische centra (umc’s). De umc’s onderscheiden zich van algemene ziekenhuizen door de nauwe verbondenheid tussen medische faculteit en ziekenhuis.

De umc’s dragen bij aan de verbetering van de gezondheidszorg door kennisvermeerdering. Het gaat hierbij om:

 • Kennis ontwikkelen door baanbrekend wetenschappelijk onderzoek;
 • Kennis toepassen in de meest complexe zorgsituaties;
 • Kennis verspreiden via onderwijs en opleiding aan (toekomstige) zorgverleners.

De umc’s staan in voor een hoge kwaliteit van zorg en onderzoek. De umc’s zijn als geen ander in staat oplossingen te vinden voor (maatschappelijke) opgaven in de zorg., door antwoord te geven op vragen als:

 • Wat werkt, en hoe?
 • Is de ene interventie effectiever dan de andere?
 • Hoe bereiken we de grootste efficiëntie?

Voor de continuïteit van zorg en onderzoek op een kwalitatief hoog niveau is het noodzakelijk dat de umc’s de bijzondere rol vervullen, die de overheid aan hen heeft toebedeeld.

Direct naar de umc’s:

 • AMC, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
 • Erasmus MC, Erasmus MC te Rotterdam
 • LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden
 • Maastricht UMC+, Maastricht UMC+ te Maastricht
 • UMCG, Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen
 • Radboudumc, Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen
 • UMC Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht
 • VUmc, VU medisch centrum te Amsterdam

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020