De uitkomsten van de zorg en de ervaringen van onze patiënten verbeteren. Dat is waar het programma Waardegedreven Zorg zich voor inzet.

Waardegedreven Zorg is een van de drie werkvelden van het Consortium Kwaliteit van Zorg. Binnen dit programma werken de umc’s nauw samen, onder leiding van zorgprofessionals rond specifieke patiëntengroepen.

Drie kernelementen

Waardegedreven Zorg richt zich op drie kernelementen:

  1. het goede gesprek met de patiënt;
  2. verbeterde samenwerking tussen zorgprofessionals onderling;
  3. samen leren voor betere zorg.

Waardegedreven Zorg is voor umc's een middel om onder leiding van zorgprofessionals proactief de zorg verder te verbeteren. Daarbij maken ze gebruik van innovaties, die ze in onderlinge samenhang opnemen in de (organisatie van) zorg voor concrete patiëntengroepen. Uitgangspunt: een beter gezamenlijk begrip tussen patiënt en behandelaar over de behandeldoelen. Plus: het beter in beeld brengen van uitkomsten door middel van klinische data en patiëntgerapporteerde uitkomsten.

Doctoren bespreken uitslagen

Expertcommissies

Binnen dit programma komen zorgprofessionals rond ziektebeelden samen in zogenoemde Expertcommissies. Ze kiezen klinische uitkomstmaten en vragenlijsten waarop een behandeling wordt beoordeeld. Die gebruiken ze in de spreekkamer, en dan werken ze toe naar de onderlinge vergelijking van behandelingen en uitkomsten. In 2018 is de samenwerking gestart rond schisis, borstkanker en CVA. In het najaar 2019 zijn daar de ziektebeelden inflammatoire darmziekten (IBD), slokdarmkanker, hoofdhalsoncologie en chronische nierschade aan toegevoegd.

De programmaleiders van de umc-programma’s Waardegedreven Zorg zijn verenigd in de Methoden- en Managementcommissie, die gezamenlijke vraagstukken oppakt. Het beschikbaar krijgen en benutten van data staat daarbij voorop.

Voortbouwen op kennis

We bouwen bij Waardegedreven Zorg voort op onze eerdere integratie van kennis en ervaring. En we benutten de expertise, praktijken en trainingen binnen onze kennisnetwerken voor de speerpunten ‘De patiënt als partner’ en ‘Interprofessionele samenwerking’. Ook kijken we daarbij naar het werk dat wordt gedaan binnen de Citrienfonds-programma’s. Om professionals te leren werken volgens Waardegedreven Zorg, ontwikkelen de umc's momenteel samen een blended leergang, het Advanced Training Program Waardegedreven Zorg.

Op de hoogte blijven van dit programma?