De zorgkwaliteit waarborgen door middel van leren en verbeteren in plaats van te verantwoorden op basis van gerapporteerde registraties. Dat is het doel van het programma Anders Verantwoorden.

Anders Verantwoorden is een van de drie programma’s van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Wat betekent ‘anders verantwoorden’ in de praktijk voor zorgprofessionals?

  • Directere participatie door patiënten;
  • Een verschuiving van het rapporteren van duizenden indicatoren naar minder, welgekozen data;
  • Kwantitatieve én kwalitatieve informatie in plaats van alleen cijfers;
  • Van top-down sturing komt de lead bij klinische teams te liggen;
  • Het creëren van een verbetercultuur in plaats van een controlesysteem.

Experimenten

In de programma’s Samen Beslissen en Sturen op Kwaliteit heeft het Consortium Kwaliteit van Zorg de basis gelegd voor deze beweging. Vervolgens hebben USBO en Nivel in de Voorstudie Anders Verantwoorden drie mogelijke routes verkend om tot nieuwe manieren van verantwoorden te komen. Ook hebben zij voorstellen gedaan om in de praktijk aan de slag te gaan met Anders Verantwoorden. Resultaat van al dit voorbereidende werk is dat nu meerdere experimenten lopen binnen dit programma.

Een van die succesvolle experimenten is Zinvolle Registratie (ZIRE), dat is uitgevoerd door Radboudumc, topklinisch ziekenhuis Rijnstate en het UMCG. Bij ZIRE werden patiënten en zorgverleners maar ook de toezichthouder nauw betrokken bij het verantwoorden over kwaliteit van zorg. Resultaat: er werd meer waarde toegevoegd voor de patiënten, maar ook voor het verplegend personeel. De laatstgenoemden hadden weer tijd en zin om aan reflectie en verbetering te doen. Plus: zij voelden zich veel meer betrokken, en de kwaliteit van zorg bleef goed, ondanks het loslaten van bestaande indicatoren.

Op 21 januari 2020 werd een Ronde Tafel-bijeenkomst gehouden. Daar hebben zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers en bestuurders van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en toezichthouders afgesproken om in de dagelijkse praktijk verder te gaan met Anders Verantwoorden.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over dit programma? Benieuwd naar de overige experimenten?