In het laatste jaar van je studie geneeskunde kennismaken met je latere specialisme. Dat kan tijdens het zogeheten ‘dedicated schakeljaar’.

Het dedicated schakeljaar is vormgegeven door de NFU. Het idee erachter: de student kan tijdens zijn laatste masterjaar al competenties verwerven die behoren bij het eerste jaar van de medisch-specialistische vervolgopleiding. Het dedicated schakeljaar helpt om de vervolgopleiding te verkorten en kan de opleiding tot medisch specialist dus goedkoper maken. Want de vervolgopleiding is nauw betrokken bij hoe het schakeljaar wordt opgebouwd en kan de vorderingen van de schakelstudent nauwgezet bijhouden. Daardoor zien zij direct of een student mogelijk interessant is om direct door te stromen in de vervolgopleiding.

Sneller aan de slag als medisch specialist

Waarom een dedicated schakeljaar?

Het dedicated schakeljaar sluit aan bij het akkoord dat de minister van VWS en de verschillende zorgkoepels in 2013 hebben bereikt over een bezuiniging van €218 miljoen in de medisch-specialistische vervolgopleiding. Er werd destijds een alternatief voor de bezuiniging overeengekomen, met diverse maatregelen:

  1. Het aantal opleidingsplaatsen is gereduceerd, met ongeveer 100 per jaar.
  2. Ziekenhuizen krijgen minder opleidingsbudget per aios;
  3. De vervolgopleiding moet door een deel van de aios minimaal zes maanden eerder worden afgerond (in 2022 moet 80% van de aios de opleiding een half jaar sneller doen in 2013 het geval was).

De versnelling van zes maanden kan op drie verschillende manieren worden gerealiseerd:
* Door middel van het dedicated schakeljaar wordt de opleiding tot basisarts beter benut.
* Op basis van al verworven competenties kunnen meer vrijstellingen worden gegeven tijdens de vervolgopleiding.
* De vaste opleidingsduur van medisch specialisten wordt losgelaten door hen (gemiddeld) sneller de benodigde competenties te laten verwerven.

Eindresultaat: aios die sneller over de noodzakelijke bekwaamheden beschikken om als volwaardig specialist te kunnen werken, kunnen ook eerder hun opleiding afronden. Daardoor wordt de vervolgopleiding effiënter en minder kostbaar. Deze regeling sluit goed aan op het in 2008 ingezette (en in 2011 in werking getreden) moderniseringstraject van de opleidingen: er kan daardoor meer écht competentiegericht worden opgeleid.