De Brexit heeft gevolgen voor iedereen. De NFU heeft een projectorganisatie ingericht die alle Brexit-activiteiten van de umc’s coördineert. Doel: voorkomen dat de Brexit de dagelijkse gang van zaken bij de umc's belemmert.

Van het niet beschikbaar zijn van medicijnen, medische hulpmiddelen en weefsels tot problemen bij de opslag van data, de registratie van artsen en de vergoeding van de kosten van behandeling van Britse patiënten: de patiëntveiligheid staat onder druk door de Brexit. Het is een lastige uitdaging voor een umc om zich afzonderlijk voor te bereiden op de gevolgen van een no deal. Elk umc werkt met honderden leveranciers en tienduizenden CE-gecertificeerde medische hulpmiddelen. Bij een harde Brexit zijn medische hulpmiddelen die door een instantie in het Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd niet meer gecertificeerd. Voor ziekenhuizen is het onmogelijk na te gaan vanuit welk land de hulpmiddelen worden geïmporteerd, dus waar de precieze dreiging zit. Samenwerking tussen het bedrijfsleven, de zorgsector en de rijksoverheid om de gevolgen van de Brexit te ondervangen, is dus van groot belang.

Projectorganisatie

Om de verschillende probleemgebieden aan te pakken, heeft het NFU-kernteam van de projectorganisatie nauwe banden met umc-professionals op vakgebieden als ICT, personeelszaken, apotheek, inkoop en onderzoek. Ook wordt intensief samengewerkt met het Brexit-crisisteam van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het kernteam richt zich met name op de risicogebieden leveringszekerheid van producten, certificering van medische hulpmiddelen en beschikbaarheid van medicijnen.