Er is een stagevergoedingsregeling van kracht voor:

  • anesthesieassistent, radiologisch laborant, radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werkende die vanwege hun opleidingsroute niet in aanmerking komen voor zakgeld of niet in dienst zijn bij het ziekenhuis.
  • MLO en HLO-stagiairs binnen de diagnostische laboratoria, met dien verstande dat waar geen onderscheid mogelijk is tussen diagnostisch en researchlaboratorium het laboratorium wordt aangemerkt als diagnostisch laboratorium.

Met ingang van 1 januari 2022 krijgen alle studenten van een mbo-, hbo en wo-opleiding een stagevergoeding op voorwaarde dat:

  • de stage op de directe patiëntenzorg gericht is,
  • de stage een gestructureerd en verplicht onderdeel van de opleiding is, en
  • de stage ten minste 144 uur duurt.

Deze uitbreiding geldt ook voor de stage die voor 1 januari 2022 is gestart en in 2022 nog ten minste 144 uur duurt.

De stagevergoedingsregeling geldt niet voor coassistenten.

De stagevergoeding wordt gegeven voor stages van 144 uur of langer en bedraagt € 351 bruto per maand bij een fulltime stage. De stagevergoeding wordt geïndexeerd overeenkomstig de structurele loonsverhogingen volgens de cao en daarom verhoogd naar: € 358 per 1 augustus 2022.