Om je werk goed te kunnen blijven doen en om jezelf verder te ontwikkelen is scholing en opleiding belangrijk. Informatie over scholing, opleiding en vergoeding van kosten is te vinden in hoofdstuk 3 van de Cao umc.

Samen met je leidinggevende bepaal je welke scholing je gaat volgen. Je stelt hiervoor een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierin staat welke scholing je nodig hebt voor je functie, maar ook welke scholing je nodig hebt om in de toekomst je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Er zijn situaties waarin je de door de werkgever betaalde kosten voor de opleiding moet terugbetalen. Deze situaties staan beschreven in artikel 3.1.3 van de Cao umc.

Jij en je leidinggevende voeren jaarlijks een gesprek over je functioneren, scholing, arbeidsduur, beloning, arbeidsomstandigheden en de besteding van je extra persoonlijk budget. De leidinggevende en jij kunnen beiden gesprekspunten naar voren brengen. Ook geef je je leidinggevende feedback over diens rol. In het jaargesprek evalueer je het afgelopen jaar en maak je afspraken voor het komende jaar. Het verslag van het jaargesprek teken je voor akkoord of, als je het niet (geheel) eens bent met de inhoud, voor gezien. Per umc kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot het voeren van jaargesprekken.