Als een umc reorganiseert, kan het voorkomen dat een medewerker boventallig wordt verklaard. Het umc spant zich dan in om de boventallige medewerker van werk naar werk te begeleiden (intern of extern). De medewerker werkt hieraan mee.

Binnen de umc’s gelden veelal met de werknemersorganisaties afgesproken sociaal beleidskaders en/of sociaal plannen met nadere regels over het van-werk-naar-werk-traject en de duur daarvan. Als na een zorgvuldig van-werk-naar-werk-traject herplaatsing toch niet is gelukt, kan de medewerker worden ontslagen. Dit laatste is echter ook afhankelijk van de afspraken daarover in het eventueel toepasselijke sociaal plan.