Regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde

Sinds 2010 organiseert de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra masterclasses voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee wil de NFU bijdragen aan de kennis en het begrip dat nodig is om in het beleid te kunnen omgaan met de actuele maatschappelijke opgaven.

Dit is een verslag van de elfde bijeenkomst op 26 januari 2017 in Utrecht, met als thema: regeneratieve geneeskunde.

Regeneratieve geneeskunde draait om het ontwikkelen van nieuwe behandelingen die slim gebruik maken van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. Deze behandelingen zijn erop gericht om op een duurzame manier en zonder bijwerkingen cellen, weefsels en orgaanfuncties te repareren, vervangen of herstellen na schade door ziekte of letsel. Hoe kunnen we met behulp van (stam)cellen en biomaterialen de vorming en het herstel van weefsels en organen bevorderen? En kunnen we (bio-) materialen en technologie ontwerpen die lichaamsfuncties herstellen of ondersteunen?

Deze vragen zijn leidend in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) route Regeneratieve Geneeskunde. In de Onderzoeksagenda naar Sustainable Health heeft de NFU regeneratieve geneeskunde verheven tot één van haar speerpunten. De route Regeneratieve Geneeskunde zal voor doorbraken gaan zorgen in het verbeteren van levensverwachtingen voor mensen met chronische ziekten of beperkingen, zo verwachten kennisinstellingen, beleidsmakers en het bedrijfsleven. Een uitstekende voedingsbodem om in samenwerking met private en maatschappelijke partijen nieuwe toepassingen te ontwikkelen en vergevorderde methodes te valoriseren. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl