Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren.

Programma

Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren. Dat is het gezamenlijk streven van de acht universitair medische centra (umc’s). Daarmee nemen zij verantwoordelijkheid voor en geven zij richting aan een duurzame en patiëntveilige gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat.

Voor een Raad van Bestuur (RvB) is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie. Veel kwaliteitsinformatie wordt in en door ziekenhuizen verzameld, maar de betekenis ervan is niet eenduidig. Dit belemmert het vanuit instellingsperspectief sturen op continue kwaliteitsverbetering en daarmee op patiëntenzorg.

Doel van het programma is de RvB op handzame wijze voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg op instellingsniveau. Welke informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen waar de umc's zich in het programma Sturen op kwaliteit samen op richten.

Het programma Sturen op Kwaliteit maakte tot en met maart 2019 deel uit van het Citrienfonds. Per 1 april 2019 is het programma in deze vorm gestopt. Na drie jaar ‘Sturen op Kwaliteit’ bieden de resultaten talloze aanknopingspunten om binnen het eigen netwerk de zorg te verbeteren, die op deze site te vinden zijn. Het programma Sturen op Kwaliteit is uitgevoerd binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg dat de resultaten verder benut in de programma’s Waardegedreven Zorg en Anders Verantwoorden. 

Voor meer informatie over de resultaten zie www.sturenopkwaliteit.nl en op www.citrienfonds.nl

Wilt u meer weten? 
info@nfukwaliteit.nl


Afdrukken
 

Het programma Sturen op kwaliteit werd gefinancierd door het Citrienfonds (2014 - mrt 2018). Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020