Zorginformatie delen en optimaliseren

Programma

Registratie aan de bron is een landelijk programma waarin - met zorgprofessionals - ervoor gezorgd wordt dat alle zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier wordt vastgelegd. Alleen dan is die informatie voor veel doeleinden te hergebruiken.

Het programma is een initiatief van de acht umc’s en Nictiz. De umc’s waren de eerste zorginstellingen die hun doelstellingen voor het programma concreet formuleerden en roadmaps ontwikkelden om daar te komen. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee. Het programma spant zich in om ook andere zorgpartijen aan te laten sluiten.

Het programma Registratie aan de bron heeft heldere doelstellingen voor 2020. Deze doelstellingen zijn omarmd door het Informatieberaad, het zorgbrede, bestuurlijk overleg met zorgveldpartijen onder voorzitterschap van VWS.

  • Eenheid van taal; de doorontwikkeling van de standaarden.
  • In de systemen: monitoren en ondersteunen van implementatie zodat de techniek aansluit op het zorgproces.
  • Mentale transitie: stimuleren en ondersteunen van organisatorische implementatie en gedragsverandering

Voor zorgverleners en andere geïnteresseerden is een animatiefilm gemaakt waarin het principe van Registratie aan de bron wordt uitgelegd.

Voor meer informatie zie www.registratieaandebron.nl en www.citrienfonds.nl


Afdrukken
 

Het programma Registratie aan de bron is een programma dat grotendeels wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

Wilt u meer weten?

Registratie aan de bron
ing. Joyce Simons, MCM
Programmaleider NFU
T +31 30 2739 400

Website programma
www.registratieaandebron.nl

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020