De best haalbare, state-of-the-art, behandeling voor elke individuele kankerpatiënt, nu en in de toekomst.

Programma

De best haalbare, state-of-the-art, behandeling voor elke individuele kankerpatiënt, nu en in de toekomst. Die missie krijgt met het programma Naar regionale oncologienetwerken een concrete invulling. Samen met algemene ziekenhuizen, het NKI-AVL en patiënten- en huisartsenorganisaties, stimuleren en faciliteren de acht umc’s in dit programma een ingrijpende wijziging van de organisatie van de oncologische zorg in Nederland.

Het aantal patiënten met kanker stijgt en blijft stijgen. De behandelingen worden complexer en zijn steeds meer afgestemd op individuele patiënten. Er zijn steeds meer verschillende specialisten betrokken bij behandelingen. Ook genezen steeds meer mensen van kanker; zij hebben vervolgens nazorg nodig. De zorg voor kankerpatiënten is dus succesvol, maar ook complex, hoog gespecialiseerd en duur. Om goede oncologische zorg voor iedere patiënt bereikbaar en betaalbaar te houden, is een andere manier van organiseren nodig.

Juiste zorg op juiste plaats
Voor die nieuwe organisatie is onder andere gekeken naar de Comprehensive Cancer Centers in de VS en Canada: gespecialiseerde kankercentra die preventieprogramma’s, onderzoek en innovatie, ontwikkeling van nieuwe behandelingen, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg in sterke samenhang organiseren, waardoor ze elkaar versterken. Deze centra werken bovendien vaak zeer nauw samen met alle relevante zorgpartijen in een regio.

In de Nederlandse variant vormen de umc’s samen met algemene ziekenhuizen, huisartsen en patiënten(vertegenwoordigers) regionale oncologienetwerken. De netwerken zorgen voor regie en afstemming over de samenwerking in diagnostiek en behandeling, en op de contacten met verzekeraars en overheid.

Zorgprofessionals van verschillende instellingen werken in zo’n regionaal netwerk samen rond verschillende diagnosegroepen, aan de hand van afgesproken protocollen. Als kennisinstituten voorzien de umc’s en het NKI-AVL deze netwerken van specialistische kennis voor optimale diagnostiek en behandeling, en van een sterke infrastructuur voor onderzoek en innovatie.

In elke regio is of wordt zo’n netwerk opgezet, met als uiteindelijk doel: betere behandelresultaten, en meer doelmatigheid en kosteneffectiviteit. Kankerpatiënten kunnen daardoor niet altijd bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht, maar krijgen wel de garantie dat de gestelde diagnose en aangereikte behandelopties juist zijn. En de behandeling state-of-the-art.

Het programma
In het programma werken de acht umc’s, samen met een groot aantal regionale zorginstellingen en organisaties, aan:

  • het opstarten en uitbreiden van een regionaal netwerk van professionals en instellingen op het gebied van oncologische zorg;
  • het realiseren van een umc-expert(panel) per tumorsoort als consulent voor zorgverleners;
  • het ontwikkelen van kwaliteitsnormen ten aanzien van patiëntenuitkomsten bij oncologische zorg en het welbevinden van oncologiepatiënten;
  • het ontwikkelen van een set basisgegevens voor oncologiepatiënten;
  • het ontwikkelen van een infrastructuur en procedures voor uitwisseling van gegevens;
  • het invoeren en borgen van standaardisatie en protocollering;
  • het ontwikkelen van integrale, goed gedefinieerde zorgpaden en case management;
  • het reguleren van de samenwerking met de verwijzende huisarts;
  • het maken van afspraken over onderlinge taakverdeling, standaardisatien en protocollering van triage, diagnostiek, verwijzing, behandeling en follow-up.

Het programma Naar regionale oncologienetwerken heeft een website voor zorgprofessionals gelanceerd met onder andere informatie over de activiteiten in de verschillende regio’s: www.oncologienetwerken.nl.


Afdrukken
 

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

Wilt u meer weten?

Citrienfonds
dr. ir. Carine Stevens
Beleidsmedewerker NFU
T +31 30 2739 400

Naar regionale oncologienetwerken
drs. Arjan Wildeboer
Landelijk programmacoördinator UMCG
a.wildeboer@umcg.nl

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019