De kracht van acht

Het programma kent een incrementele aanpak. In de eerste fase zal het kostenvoordeel alle aandacht krijgen. In de tweede fase zal steeds meer concrete invulling worden gegeven aan meerwaarde voor de patiënt, duurzaamheid en innovatie. Er wordt uitgegaan van een lerend systeem, waarbij zowel positieve als negatieve ervaringen continue worden geïntegreerd in de vervolgaanpak.

Opdrachtgeversfora fungeren als motor voor de groei van gezamenlijke inkoop naar 30%. De (zorg)professionals zelf vervullen een belangrijke rol als adviseur en ondersteuner in projecten. Draagvlak wordt gecreëerd door bottom-up initiatieven te faciliteren. Een goed voorbeeld van inkoopsamenwerking is het Centrum voor Thuis Beademing (CTB). Het inkooptraject werd geïnitieerd door de gebruikers zelf, die wilden gaan samenwerken. Toen iedereen overtuigd was dat samenwerking zou lonen is het project van start gegaan, waardoor de budgettaire prikkel feitelijk op de tweede plek belandde. Vergelijkbare ervaringen gelden voor het succes van de gezamenlijke Europese aanbestedingen servers and storage en telefonie.

De kracht van eigen medewerkers is leidend. Bij het oppakken van projecten wordt voorrang gegeven aan gebieden waar de energie en bereidheid om samen te werken aanwezig is. Het dient voor alle direct belanghebbenden aantrekkelijkheid te zijn om samen op te trekken. Het helpt als bijvoorbeeld decentrale inkopers in de rol van leadbuyer optreden en business-owners in die van projectgroeplid of projectleider.

Naast de afgeronde projecten medische gassen en algemeen verkrijgbare geneesmiddelen, zijn projecten op het vlak van bijvoorbeeld bioptietangen, vriezers, brandverzekeringen en mondmaskers in voorbereiding. De projecten NIPT, servers en storage en vaste en mobiele telefonie zijn gegund, ICD's en pacemakers is gepubliceerd en civiele disposables verkeert in het stadium van de mandaatbrief. Diverse projecten worden verkend.


Afdrukken
 

We maken ons samen sterk voor kwalitatief goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst, door duurzaam en innovatief in te kopen, gericht op kostenvoordeel en met meerwaarde voor de patiënt.

Het Consortium Landelijke Hulpmiddelen is voor leveranciers bereikbaar via middelencorona@nfu.nl
Dit mailadres is bedoeld voor leveranciers van hulpmiddelen ten behoeve van patiëntenzorg rond COVID-19, zoals mondkapjes. We zijn erg blij met elk aanbod, maar in verband met grote drukte kunnen we niet garanderen dat alle mailers een persoonlijke reactie ontvangen. Elke mail wordt opgevolgd door een team van experts.

Wilt u meer weten?

Inkoopsamenwerking


NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020