De kracht van acht

Het programma NFU-inkoopsamenwerking wil het percentage dat umc's gezamenlijk inkopen significant verhogen. En wel van de huidige 3% naar tenminste 30% over de inkoopomzet van € 2 miljard per jaar*. Door gezamenlijke inkoop en betere inrichting van inkoopprocessen wordt ingezet op het boeken van inkoopvoordelen.

Het streven is om langs deze weg:

  • Innovatieve- en reguliere medische hulpmiddelen in te kopen, passend bij de eisen die zorgprofessionals stellen aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg;
  • Bij te dragen aan goede en betaalbare zorg, onderwijs, opleiding en onderzoek door producten en diensten tegen optimale prijs-kwaliteit verhouding in te kopen en zo verantwoord om te gaan met publieke middelen;
  • Door samenwerking met de markt het innovatief karakter van de umc's te vergroten;
  • De concurrentiepositie van de umc’s te versterken en de invloed op de markt te laten toenemen;
  • Beschikbare mensen en middelen krachtig en efficiënt in te zetten.

Op deze manier wordt het hoofd geboden aan maatschappelijke ontwikkelingen waarmee umc's geconfronteerd worden:

  • De kostenstijging van geneesmiddelen;
  • Verandering van financiële stromen en wetgeving naast achterblijvende stijging van opbrengsten; 
  • Snelle en vergaande technologische ontwikkelingen;
  • Groeiende behoefte om meerwaarde te creëren voor patiënten en duurzaamheid te integreren in bedrijfsprocessen;
  • Toeleveranciers die zich steeds meer consolideren en versterken.

De kracht van acht
Uitgangspunt is dat de umc's samen optrekken. Samen sterk staan tegenover leveranciers en samen aanwezige kwaliteiten en kennis synergetisch benutten. Met z'n achten samenwerken, tenzij. Het is van belang dat een umc dat ergens niet aan meedoet aan de anderen kan uitleggen waarom dat zo is (comply or explain). De umc's zijn allemaal aangesloten bij de Duitse inkoopcombinatie GDEKK. Dit lidmaatschap biedt mogelijkheden gezamenlijk de prijzen van bijvoorbeeld medische hulpmiddelen structureel te verlagen en het kennisniveau te verhogen door over en weer van elkaar te leren.

* Exclusief de uitgaven voor geneesmiddelen


Afdrukken
 

We maken ons samen sterk voor kwalitatief goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst, door duurzaam en innovatief in te kopen, gericht op kostenvoordeel en met meerwaarde voor de patiënt.

Het Consortium Landelijke Hulpmiddelen is voor leveranciers bereikbaar via info@lchulpmiddelen.nl
Dit mailadres is bedoeld voor leveranciers van hulpmiddelen ten behoeve van patiëntenzorg rond COVID-19, zoals mondkapjes. We zijn erg blij met elk aanbod, maar in verband met grote drukte kunnen we niet garanderen dat alle mailers een persoonlijke reactie ontvangen. Elke mail wordt opgevolgd door een team van experts.

Wilt u meer weten?

Inkoopsamenwerking


NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020