De kracht van acht

De Brexit heeft gevolgen voor iedereen. Met name bij een no deal vertrek van de Britten voorzien de gezamenlijke umc’s grote risico’s voor de dagelijkse gang van zaken. Variërend van het niet beschikbaar zijn van medicijnen, medische hulpmiddelen en weefsels tot problemen bij opslag van data, de registratie van artsen en de vergoeding van kosten van behandeling van Britse patiënten. De patiëntveiligheid staat onder druk.

Het is een lastige uitdaging voor een umc om zich afzonderlijk voor te bereiden op de gevolgen van een no deal. Elk umc werkt met honderden leveranciers en tienduizenden CE-gecertificeerde medische hulpmiddelen. Bij een harde Brexit zijn medische hulpmiddelen die door een instantie in het Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd niet meer gecertificeerd. Voor ziekenhuizen is het onmogelijk na te gaan vanuit welk land de hulpmiddelen worden geïmporteerd, dus waar de precieze dreiging zit. Samenwerking tussen bedrijfsleven, zorgsector en rijksoverheid om de gevolgen van de Brexit te ondervangen is dus van groot belang.

Projectorganisatie
Het NFU-bestuur heeft een projectorganisatie ingericht die alle Brexit-activiteiten gaat coördineren. Dit kernteam staat onder leiding van Gerwin Meijer (programmamanager NFU-inkoopsamenwerking), bestuurlijk verantwoordelijk is Frida van den Maagdenburg (lid RvB Amsterdam UMC). Om de verschillende probleemgebieden aan te pakken heeft het kernteam nauwe banden met umc-professionals op vakgebieden als ICT, personeelszaken, apotheek, inkoop en onderzoek. Ook wordt intensief samengewerkt met het Brexit crisisteam van de NVZ (de algemene ziekenhuizen). Het kernteam richt zich in eerste instantie op de risicogebieden leveringszekerheid van producten, certificering van medische hulpmiddelen en beschikbaarheid van medicijnen.


Afdrukken
 

We maken ons samen sterk voor kwalitatief goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst, door duurzaam en innovatief in te kopen, gericht op kostenvoordeel en met meerwaarde voor de patiënt.

Het Consortium Landelijke Hulpmiddelen is voor leveranciers bereikbaar via info@lchulpmiddelen.nl
Dit mailadres is bedoeld voor leveranciers van hulpmiddelen ten behoeve van patiëntenzorg rond COVID-19, zoals mondkapjes. We zijn erg blij met elk aanbod, maar in verband met grote drukte kunnen we niet garanderen dat alle mailers een persoonlijke reactie ontvangen. Elke mail wordt opgevolgd door een team van experts.

Wilt u meer weten?

Inkoopsamenwerking


NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020